การส่งออกไม้ยางพารา ไม่ยากอย่างที่คิด เดี๋ยวเราเล่าให้ฟัง!!!

หากพูดถึงไม้เศรษฐกิจของไทย   ไม้ยางพาราก็นับว่าเป็นหนึ่งในไม้ที่มีการผลิต และ ส่งออกเป็นจำนวนมาก   เนื่องจากไม้ยางพาราเป็นไม้ยอดนิยมที่สามารถปลูกได้ง่าย อีกทั้งยังมีคุณสมบัติทั้งในเรื่องของความทนทาน แข็งแรง อีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลาย เลยทำให้ไม้ยางพารากลายเป็นสินค้าส่งออกยอดนิยม   ซึ่งมีหลายๆคนที่อยากจะทำการส่งออก   หรือ   อยากจะรู้กระบวนการในการส่งออกแล้วว่า  การส่งออกไม้ยางพารา   จะต้องมีขั้นตอนในการเตรียมการอะไรบ้าง   บทความนี้เราจะมาเล่าให้ฟัง   แล้วคุณจะรู้ว่าการส่งออกไม้ยางไม่ยากอย่างที่คุณคิด

มารู้จักนิยามของไม้กันก่อน

ก่อนอื่นเรามาพูดถึงความหมายของไม้ให้เข้าใจตรงกันเสียก่อน  “ ไม้ ”   เป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่มาจากธรรมชาติ   มาจากส่วนของลำต้นของต้นไม้   สามารถแบ่งได้หลากหลายชนิด   แต่ถ้าหากแบ่งตามเนื้อไม้จะสามารถแบ่งออกได้เป็น   2   ชนิด   คือ   ไม้เนื้ออ่อน   และ   ไม้เนื้อแข็ง   ซึ่งไม้ในที่นี้รวมตั้งแต่ป่าไม้(แต่ไม่รวมพวกไม้บางชนิดที่เป็นไม้เลื้อย เศษไม้) จนถึงไม้แปรรูป  ที่อยู่ในลักษณะของแท่ง   ท่อน   หรือ   รูปทรงอื่นๆ

ส่วนนิยามของ ” ไม้ยางพารา  ”   เป็นไม้เนื้ออ่อน  ที่มีเนื้อไม้สีค่อนข้างอ่อน   ง่ายต่อการย้อมสี   อีกทั้งยังมีน้ำหนักเบา   เนื้อไม้ค่อนข้างแน่น   ละเอียด   ถึงจะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ในเรื่องของความแข็งแรง   ทนทานถึงว่าสามารถนำไปใช้งานได้ทนทานมากกว่าไม้เนื้อแข็งบางชนิด   อีกทั้งยังมีตาไม้น้อย   เนื้อไม้ค่อนข้างสวย   ทำให้ไม้ยางพาราถูกนำไปเปรียบกับไม้สัก  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น “ไม้สักขาว”   ที่มีคุณสมบัติค่อนข้างใกล้เคียงกับไม้สัก   แต่มีราคาที่ถูกกว่ามาก   หาได้ง่ายกว่ามาก   อีกทั้งยังสามารถนำไปแปรรูปได้หลากหลายอีกด้วย

ไม้ยางพาราจัดอยู่ในไม้ประเภทไหน?

ในการส่งออก   จะต้องทำการแยกประเภทของไม้ให้ชัดเจน   ซึ่งเราจะขอแบ่งไม้ในการส่งออกเป็น   2   แบบ   คือ   ไม้แปรรูป   (ไม้ที่ผ่านกระบวนการต่างๆในการเปลี่ยนองค์ประกอบ รูปแบบ)   และ   ไม้อัด   (ไม้แบบ MDF เป็นการนำเศษไม้มาอัดเข้าด้วยกาว)

การส่งออกไม้ยางพารา 1

 •  ไม้อัด  เป็นไม้แบบ MDF (Mefium Density Fiber Board) เป็นการนำไม้   เศษไม้มาผ่านกระบวนการในการอัดแรงดันสูงด้วยความร้อน   และ   ทำการยึดให้เป็นเนื้อเดียวกันด้วยกาว   ทำให้ผิวของไม้เรียบเสมอกัน   ไม่เป็นขุย   มีราคาถูกแต่ไม่ทนทานเท่าไม้แปรรูป
 •  ไม้แปรรูป   ผู้ที่ผลิตไม้ประเภทนี้จะเรียกโรงงานในการผลิตว่า “โรงเลื่อย”   ซึ่งสามารถนำไม้ไปแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การใช้งานให้แก่ไม้  ตั้งแต่การนำไม้ท่อนมาผ่านการเลื่อยเป็นไซต์ต่างๆ  ,  การอัดน้ำยา อบแห้งไม้  และ   กระบวนการอื่นๆ

ไม้ยางพาราที่ส่งออกจากเป็นรูปแบบของ  ไม้อัด  และ ไม้ยางพาราแปรรูป   ซึ่งไม้ยางพาราถูกจัดว่าเป็นไม้ที่ได้รับอนุญาตในการส่งออก แบบไม่จำกัดปริมาณ   เนื่องจากไม่ใช่ไม้ที่อยู่ในการควบคุม หรือ เป็นไม้สงวน ทำให้สามรถผลิต และ   ส่งออกได้จำนวนมากนั้นเอง

การส่งออกไม้ยางพารา   ต้องทำอย่างไรบ้าง?

ถึงแม้ว่าจะสามารถส่งออกไม้ยางพาราได้แบบไม่จำกัดปริมาณ แต่ถ้าหากคุณต้องการจะส่งออกไม้ยางพารา  คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการส่งออกไม้  ซึ่งจะต้องเตรียมเอกสารในการในการยื่น ในการทำการส่งออก   โดยเอกสารที่คุณจะต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

การส่งออกไม้ยางพารา 2

 • หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน (โฉนดที่ดิน) ของที่ปลูกไม้ยางพารา   หรือ   หนังสือรับรองการใช้ที่ดิน   (นส.3ก)   กรณีที่ไม่ได้เป็นเจ้าของแต่เข้าที่ดินในการประกอบกิจการ
 • หนังสือรับรองการอัดน้ำยา   หรือ   อบแห้งไม้ที่ส่งออกจากโรงงาน   (หนังสือรับรองการแปรรูป)
 • บัญชีของสินค้า   ว่ามีสินค้าอะไรบ้าง  จำนวนเท่าไหร่
 • สัญญาซื้อขายระหว่างเจ้าของสวนยางพาราและผู้ส่งออก   กรณีที่ทำการรับซื้อไม้
 • หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง   ที่รับรองว่าที่ดินที่ใช้ได้จดทะเบียนเป็นสวนไม้ยางพารา   หรือ   โรงงานผลิต   (อย่างใดอย่างหนึ่ง)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ   (รง.4) กรณีเป็นโรงงานผลิต

เมื่อคุณเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว ไม่เพียงแค่ต้องเตรียมเอกสารท่านั้น จากนั้นคุณจะต้องดำเนินการในการขออนุญาตส่งออกสินค้าเสียก่อน   คุณจะสามารถส่งออกไม้ยางพาราได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ส่งหนังสือคำร้องการขอส่งออก   และ   หนังสือได้รับการอนุมัติแล้ว   ซึ่งคุณสามารถทำได้ดังขั้นตอนต่อไปนี้ที่เราจะมาบอก

การส่งออกไม้ยางพารา 3

 • STEP1 – ผู้ที่จะส่งออกจะต้องทำการยื่นคำร้อง   ขออนุญาตทำการแปรรูปไม้   , การตั้งโรงงานแปรรูป   รวมถึงการมีไม้ยางพาราไว้ในครอบครองเป็นจำนวนมาก
 • STEP2 – จากนั้นผู้ที่จะส่งออกจะต้องจัดทำหนังสือกำกับการไม้แปรรูป   ซึ่งจะออกโดยกองการอนุญาต   จากกรมป่าไม้
 • STEP3 – เมื่อได้หนังสือมาแล้ว ให้ทำการขอใบเบิกทางในการนำไม้แปรรูปเคลื่อนย้าย   ซึ่งจะออกโดยกองคุ้มครอง  จากกรมป่าไม้
 • STEP4 –    จากนั้นให้ทำการยื่นคำขอ   เพื่อออกหนังสือรับรองจากกรมป่าไม้   เพื่อให้ทำการส่งออกได้  ถ้าหากมีหนังสือจะถือว่าเป็นไม้แปรรูปที่อยู่ในขอบเขตที่ได้รับการอนุญาตให้ส่งออก ซึ่งจะออกโดยกองคุ้มครอง  จากกรมป่าไม้
 • STEP5 –   อีกทั้งคุณยังจะต้องยื่นคำร้อง   ในการขออนุญาตส่งออกไม้แปรรูป   ไปยังสำนักบริหารการนำเข้าและส่งออก   เพื่อให้เขาออกเอกสารในการส่งออกไปต่างประเทศ  ซึ่งจะออกโดยกรมการค้าต่างประเทศ   (หากไม่มีจะไม่สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ บางประเทศที่ค่อนข้างเคร่งถ้าไม่มีก็จะไม่สามารถนำสินค้าเข้าได้ ซึ่งจะโดนทำการตีสินค้ากลับ)
 • STEP6 –   สุดท้ายจะต้องทำ พิธีการศุลกากร   เป็นขั้นตอนในการตรวจเพื่อส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ   ทั้งการตรวจเอกสาร   การตรวจสินค้า   รวมถึงตู้ที่บรรจุสินค้าด้วย   ทั้งทางบก ทางเรือ   ทางอากาศ   ซึ่งออกโดยกรมศุลกากร
 • STEP7 –   เมื่อได้เอกสารทั้งหมดแล้ว   จึงจะสามารถส่งออกสินค้าได้

เพียงเท่านี้คุณก็สามารถส่งออกไม้ยางพารา   ไม้แปรรูปอื่นๆ   ไปยังต่างประเทศได้แล้ว   แต่ถึงแม้จะได้เอกสารในการส่งออก   แต่ก็อย่าลืมเรื่องของคุณภาพของไม้ยางพาราที่จะส่งออกไปด้วย   โดยเฉพาะไม้ที่ผ่านการแปรรูป   อย่างเช่น   ไม้พาเลท   บางประเทศหากไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่กำหนดก็จะไม่สามารถนำสินค้าเข้าประเทศได้   เห็นไหมว่าการส่งออกไม้ไม่ยากอย่างที่คิด   เพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดเพื่อความปลอดภัยของสินค้า และ   ผู้บริโภคนั้นเอง

 

เลือกไม้ยางพารา   เลือกไม้MTK WOOD

 • โรงงานของเราเป็นโรงไม้ยางที่ให้บริการผลิต และ จำหน่าย   ไม้ยางพาราแปรรูป   ทั้ง  ไม้แผ่นยางพารา   ไม้พาเลท ไม้นิ้ว และ ไม้ยางพาราแปรรูปอื่นๆ
 • ได้รับมาตรฐานคุณภาพ   IPPC   จากกรมวิชาการเกษตร
 • เปิดให้บริการมายาวนานกว่า   25   ปี
 • มีบริการครบวงจร   ตั้งแต่การผลิต   ไปจนถึงการส่งสินค้าให้ถึงมือท่านอย่างปลอดภัย

“นึกถึงพาเลทไม้   ไม้ยางพาราแปรรูป   นึกถึงโรงงาน   MTK WOOD”

 

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com

บทความที่เกี่ยวข้อง