ขนาดของพาเลทไม้ และ ประเภทของพาเลทไม้ มีอะไรบ้าง?

พาเลทไม้ ไม้แปรรูปยอดนิยม ทั้งการในประเทศและการส่งออกไปต่างประเทศ   สำหรับใช้ในการขนส่ง  สำหรับอุสหกรรมต่างๆ   อุปกรณ์หนึ่งชิ้นที่ช่วยให้การขนส่ง   ขนย้าย   สะดวก และ สบายมากยิ่งขึ้น   ที่มาพร้อม ขนาดของพาเลท ไม้  ประเภทของพาเลทไม้   พร้อมทั้งมาตรฐานต่างๆ   ที่พาเลทไม้จำเป็นต้องมี   พาเลทไม้ที่เราเห็นๆกัน มารู้จักพาเลทไม้ให้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่า

ไม้พาเลท คืออะไร ?

พาเลทไม้   หรือ   พาเลทไม้   อุปกรณ์สำหรับใช้ในการรองสินค้า   ขนย้ายสินค้า   จัดวางสินค้า   สำหรับการขนส่ง   โดยพาเลทไม้จะมีช่องสำหรับให้รถโฟคลิฟท์เคลื่อนย้ายพาเลทไม้ได้   มาดูกันดีกว่าว่า   ประเภทของพาเลทไม้   สามารถแบ่งออกได้มาเป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับชนิดที่แบ่งว่าแบ่งตามอะไร?

ทำไมพาเลทไม้แต่ละประเทศถึงมี ขนาดของพาเลทไม้ มาตรฐานที่แตกต่างกัน ?

พาเลทไม้นอกจากจะต้องเลือกไม้ที่ดี   มีคุณภาพแล้ว   ยังมีสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกนั้นก็คือ   มาตรฐานส่งออกของไม้   ซึ่งในแต่ละประเภทไม้ก็จะมีมาตรฐานที่แต่ละประเภทใช้ไม่เหมือนกัน   ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานที่ใช้ในการคุ้มครองไม้   มาตรฐานที่ใช้ในการกำหนดมาตรฐานของไม้สำหรับลดการนำเข้า และ เพิ่มการส่งออก เป็นต้น   และ  ในประเทศไทยหลักๆ ก็จะมีมาตรฐาน    IPPC    , ISPM15  (เป็นส่วนหนึ่งของ IPPC สำหรับลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของแมลงที่อาจติดมาจากบรรจุภัณฑ์ประเภทไม้ในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ)  และ ISO เป็นต้น ที่ใช้ในการควบคุมดูแล   และ   ยังถูกใช้ในประเทศ   อเมริกา   ,   แม็กซิโก   ,   แคนาดา   และ ญี่ปุ่น   เป็นต้น

ขนาดของพาเลทไม้ และ มาตรฐาน   ISO  คืออะไร ?

สามารถจำแนกขนาดของพาเลทไม้ได้เป็น   6   ประเภท   ตามแถบทวีปที่นำไปใช้งาน

ขนาดของพาเลทไม้

 • ขนาด 1016 x   1219   mm   ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในแถบ   อเมริกาเหนือ
 • ขนาด   1000  x   1200   mm   ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในแถบ ยุโรป  และ   เอเชีย
 • ขนาด   1165   x   1165   mm   ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในแถบ   ออสเตรเลีย
 • ขนาด   1067   x   1067   mm  ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในแถบ   อเมริกาเหนือ   ยุโรป   และ   เอเชีย
 • ขนาด   1100 x   1100   mm  ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในแถบ   เอเชีย
 • ขนาด   800 x   1200   mm  ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในแถบ ยุโรป

มาตรฐาน   ISO   (international organization for standardization) ถือเป็นมาตรฐานสากล   เป็นมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศ ที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจ และ   อุสหกรรม   ซึ่งนอกจาก   ISO   ยังเป็นผู้กำหนดมาตรฐานต่างๆ   รวมทั้งขนาดของพาเลทไม้อีกด้วย สามารถแบ่งขนาดของพาเลทไม้ตามมาตรฐาน   ISO  6780

ขนาดมาตรฐานทวีปอเมริกาเหนือ (North America) คืออะไร ?

สามารถจำแนกขนาดของพาเลทไม้ได้เป็น   7   ประเภท   ตามอุสหกรรมที่นำไปใช้งาน

ขนาดมาตรฐานอมเริกาเหนือ

 • ขนาด   1016 x   1219   mm   นิยมใช้ในอุสหกรรมสำหรับ ร้านขายของชำทั่วไป
 • ขนาด   1067   x   1067   mm  นิยมใช้ในอุสหกรรมสำหรับ   โทรคมนาคม
 • ขนาด   1219 x   1219   mm  นิยมใช้ในอุสหกรรมสำหรับ   ก่อสร้าง
 • ขนาด   1219 x   1016 mm  นิยมใช้ในอุสหกรรมสำหรับ   ผลิตสารเคมี   เครื่องดื่ม
 • ขนาด   1219 x   1143   mm  นิยมใช้ในอุสหกรรมสำหรับ   ผลิตยานยนต์
 • ขนาด   1219 x   914  mm  นิยมใช้ในอุสหกรรมสำหรับ   กระดาษ   ไม้
 • ขนาด   1219   x   508   mm  นิยมใช้ในอุสหกรรมสำหรับ   ค้าปลีก

ขนาดมาตรฐานทวีปอเมริกา คือ มาตรฐานของขนาดของพาเลทไม้ที่ถูกใช้ในแถบทวีปอเมริกาเหนือ   ที่ถูกกำหนดโดย GMA   (The Grocery Manufacturers’ Association) หรือ สมาคมผู้ค้าของชำ  มาตรฐาน   ISO   ก็รวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนั้นเอง

ขนาดมาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป (EURO Pallet) คืออะไร ?

สามารถจำแนกขนาดของพาเลทไม้ได้เป็น   4  ประเภท   ตามมาตรฐานการควบคุมมลพิษ   หรือ   EUR

ขนาดของพาเลทไม้ ขนาดยุโรป
Cr :   ข้อมูลบางส่วนมาจาก  www.logistics-glossary.blogspot.com
 •  EUR1 ขนาด   800 x   1200  mm   ซึ่งมีขนาดเดียวกับพาเลทมาตรฐาน   ISO1
 • EUR2 ขนาด   1200 x   1000   mm   ซึ่งมีขนาดเดียวกับพาเลทมาตรฐาน   ISO2
 • EUR3 ขนาด   1000 x   1200   mm
 • EUR6   ขนาด   800 x 600   mm   ,   600 x   400   mm   และ   400 x  300   mm

ขนาดมาตรฐานกลุ่มประเทศยุโรป   คือ   ขนาดสำหรับใช้ในการขนส่ง   ซึ่งนิยมใช้กันในแถบยุโรป   ซึ่งเป็นพาเลทไม้ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน   และ   วัสดุเหมือนกัน   ในการประกอบ   อีกทั้งยังมีการกำหนดขนาดของพาเลทไม้ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน   ISO  

ประเภทของพาเลทไม้   มีอะไรบ้าง ?

ประเภทของพาเลทไม้   แบ่งตาม   จำนวนครั้งในการใช้งาน   สามารถแบ่งออกได้เป็น   2   ประเภท   ได้แก่

 • แบบใช้ครั้งเดียว (Single Use)  ซึ่งจะใช้ไม้เนื้ออ่อนในการผลิต
 • แบบใช้หลายครั้ง (Recycle Used)   จะใช้ไม้เนื้อแข็ง   ไม้ที่มีความแข็งแรงในการผลิต

ประเภทของพาเลทไม้   แบ่งตาม  ลักษณะการออกแบบ   สามารถแบ่งออกได้เป็น   2   ประเภท   ได้แก่

 • พาเลทไม้ขาเต๋า  หรือ ขาบล็อค  ซึ่งลักษณะของคานรับน้ำหนักจะเป็นทรงลูกเต๋า  จำนวน  9  ชิ้น แต่ละชิ้นจะมีความสูง และ ขนาดของความหนาที่เท่ากัน ทำให้เวลาวางสินค้า  น้ำหนักจะกระจายจากด้านบนลงสู่ด้านล่างได้ดี
 • พาเลทไม้คาน   แบ่งออกไปได้อีก   2   ประเภท   คือ   แบบ   2-ways   และ   4-ways   ซึ่งแตกต่างกันที่ช่องสำหรับให้รถโฟคลิฟท์ยกได้   และ   รูปลักษณ์ของคาน

สามารถเข้าไปอ่าน บทความพาเลทไม้คืออะไร   เพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ทำไมต้องซื้อไม้พาเลทกับเรา?

 • ซื้อไม้กับเรา ได้ไม้ดีมีคุณภาพ   เพราะเราผ่านการรับรองมาตรฐาน   IPPC จากกรมวิชาการเกษตร
 • ซื้อไม้กับเรา   ได้ไม้สวย ตรงตามสเปค   เพราะโรงงานของเราใช้เครื่องจักรคุณภาพ   ทั้ง   เครื่องเลื่อยสายพาน   , เครื่องไสเรียบ 4   หน้า ,   เครื่องอัดน้ำยา และ   เครื่องอบไอน้ำ   ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ไม้ยางพาราแปรรูป ที่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน
 • ซื้อไม้กับเรา   ได้ไม้แปรรูปหลากหลาย   เพราะโรงงานของเรามีบริการตั้งแต่  รับผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป   ,   บริการรับเสื่อย-ไสไม้ ตัดแต่งไม้   ,   บริการอัดน้ำยา-อบไม้   จนถึงบริการขนส่งไม้ทั่วประเทศไทย   ด้วยรถเทเลอร์   รถบรรทุก   ที่พร้อมให้บริการกว่า   20   คัน
 • ซื้อไม้กับเรา   ได้ไม้แน่นอน   เพราะโรงงานของเรามีหน้าโรงงานจริงอยู่ที่ จังหวัด ระยอง ที่เปิดให้บริการมากกว่า   25   ปี  และ ยังมีบริการขนส่งที่ให้บริการทั่วไทย

 

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ซื้อไม้แปรรูป กับ   MTK WOOD   ได้ไม้ดี   ไม้คุณภาพ    ไม้แปรรูปที่หลากหลาย   และ   ได้ไม้ถึงมือท่านด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน   ซื้อไม้พาเลทเลย   Click here   !!!!

 

โรงไม้ MTK เรารับทำพาเลทไม้ ทุกไซต์ทุกขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com

บทความที่เกี่ยวข้อง