พาเลทไม้อันตราย จริงไหม ข้อควรระวังก่อนใช้งาน ?

ถึงแม้พาเลทไม้จะมีประโยชน์มาก ในการนำมาใช้งานทั้ง การขนส่ง การวางสินค้า รวมถึงการประยุกต์เป็นเฟอร์นิเจอร์  สำหรับตกแต่งบ้าน แต่รู้หรือไม่ว่าถ้าหากคุณไม่เลือกไม้ให้ดีๆ   ไม่ทำการตรวจสอบก่อนนำมาใช้งาน   มันอาจจะนำมาซึ่งอันตรายโดยที่คุณอาจจะยังไม่รู้ตัว   รู้หรือไม่ว่าพาเลทไม้ไม่ตรวจให้ดีก่อนนำมาใช้งานถือว่าเป็น  พาเลทไม้อันตราย   มารู้จักข้อควรระวังก่อนนำไปใช้กันเถอะ   รู้ทันอันตรายเรื่องพาเลทไม้ ไปอ่านบทความกันเลย!!!

มารู้จักพาเลทไม้ ก่อนนำไปใช้งานกันดีกว่า?

ก่อนที่เราจะไปรู้จักอันตรายที่มาจากพาเลทไม้   มารู้จักก่อนดีกว่าว่าพาเลทไม้คืออะไร   ต่างจากไม้ปกติอย่างไร   พาเลทไม้เป็นไม้ที่ถูกนำมาแปรรูปจากไม้แท่ง   ให้มาอยู่ในรูปแบบของการประกอบไม้เป็นทรงสี่เหลี่ยม โดยให้มีคานเพื่อรองรับน้ำหนักด้วย   และ   ยังเอาไว้สำหรับให้รถยกของ   หรือ   รถโฟคลิฟท์   ใช้แขนยก   สำหรับการขนย้ายสินค้า   ซึ่งพาเลทไม้จะใช้ไม้หลายชนิดในการนำมาทำ   ขึ้นอยู่กับความชอบ   ความทนทาน   เช่น   ไม้ยางพารา   ไม้เต็ง   ไม้ก้ามปู   เป็นต้น   ซึ่งก็สามารถแบ่งประเภทของพาเลทไม้ได้หลากหลาย   ขึ้นอยู่กับว่าแบ่งตามอะไร   เช่น

แบ่งตามประเภทของคาน   :   พาเลทไม้ขาเต็ม   ,   พาเลทไม้ขาเต๋า   ,   พาเลทไม้ขาเว้า

แบ่งตามจำนวนครั้งในการใช้งาน   :   แบบใช้ครั้งเดียว   (Single use)   ,   แบบใช้หลายครั้ง   (Recycle used)

แบ่งตามวัสดุที่นำมาใช้   :   พาเลทไม้   , พาเลทโฟม   , พาเลทพลาสติก   , พาเลทกระดาษ   , พาเลทเหล็ก

แบ่งตามมาตรฐาน   :   มาตรฐาน ISO   , มาตรฐาน North America  ,  มาตรฐาน EURO Pallet

พาเลทไม้อันตราย อย่างไรมีข้อควรระวังอะไรบ้าง?

หากคุณจะเลือกซื้อพาเลทไม้ไม่ว่าจะมือหนึ่ง   มือสอง   ให้ตรวจสอบให้ดีก่อนนำมาใช้งาน   ยิ่งเป็นพาเลทไม้มือสอง   ที่ราคาถูกๆ หลายๆคนจึงเลือกนำมาใช้งาน   แต่หารู้ไม่ว่า   สิ่งที่มาคู่กับพาเลทไม้ที่ใช้งานแล้ว   โดยเฉพาะไม้ที่มาจากต่างประเทศ   มาพร้อมกับเชื้อรา   เชื้อโรคหลายชนิด   ซึ่งควรที่จะระมัดระวังให้ดี   โดยที่คุณควรจะดูสิ่งเหล่านี้ให้ดีก่อนที่จะนำไม้มาใช้งาน ซึ่งเราสามารถตรวจดูเครื่องหมาย และ   ตราประทับต่างๆได้ที่ด้านบน และ ด้านข้างของพาเลทไม้   โดยให้ดูหลักๆคือ

ไม้พาเลทอันตราย

 1. มีตรา  IPPC   – ซึ่งเป็นการรับรองมาตรฐานสากล   ซึ่งถือว่าหากมีตรานี้แสดงว่า   พาเลทไม้ได้ผ่านการอบไม้   เพื่อป้องกันความชื้น   แมลงศัตรูพืชที่อยู่ในไม้   อีกทั้งยังเป็นการคุมครองป่าไม้   ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งด้วย   ซึ่งบางประเทศหากไม่มีตรานี้จะไม่สามารถขนส่งได้
 2. มีแหล่งที่มาชัดเจน   –   ถ้าหากผลิตในประเทศไทยจะต้องมี   TH   หรือ ถ้าหากมากจากประเทศอื่น ก็จะมีตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษบอก เช่น   US   (อังกฤษ)   ,   GB   (สหราชอาณาจักร)   เป็นต้น
 3. มีตัวเลขทะเบียนบริษัท   –   ต้องสามารถตรวจสอบเลขทะเบียนได้
 4. มีตราแสดงกระบวนการที่ได้รับการตรวจสอบมา   –   เช่น   หากผ่านการฆ่าเชื้อก็จะมีตรา   HT   , หากผ่านการอบแห้งไม้แล้วจะมีตรา   KD

สามารถดูวิธีการสังเกต พาเลทไม้ส่งออก   เพิ่มเติมได้ที่นี่

มีแหล่งที่มาหรือไม่ 

ไม้พาเลทอันตราย

ถ้าไม่มีแหล่งที่มาพยายามอย่านำมาใช้งานในบ้าน   แต่ถ้าใช้งานนอกอาคารอาจจะพอได้   เนื่องจากอาจเป็นไม้ที่มีสารเคมีตกค้าง   ผิวไม่เรียบเสมอกัน มีเสี้ยนซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้  และ อาจจะเป็นแหล่งสะสมของแมลง

มีตราประทับหรือไม่

ไม้พาเลทอันตราย

หากไม่มีการประทับตรารับรอง   พยายามหลีกเลี่ยงการใช้งาน   โดยเฉพาะกับพาเลทไม้มือสอง   ส่วนใหญ่พาเลทไม้ที่ผลิตใช้งานในประเทศจะไม่ค่อยมีตรารับรอง   ให้ตรวจสอบให้ดี เพราะ อาจจะผ่านกระบวนการทางเคมีมา   เนื่องจากไม่มีตรารับรอง ทำให้ไม้อาจจะมีสารอันตรายตกค้างในไม้ได้   ดังนั้นไม่ควรนำมาใช้งาน

ตรา Heat Treatment

ไม้พาเลทอันตราย

ตราHT (Heat Treatment)   หากมีตรานี้ สามารถนำมาใช้งานต่อได้  เนื่องหากมีการฆ่าเชื้อโรคแล้ว ทำให้ไม้ปลอดภัยจากเชื้อรา สารเคมี แต่ถ้าหากไม้ผุพัง  อาจจะต้องหลีกเลี่ยง เพราะอาจจะมีเสี้ยนไม้ทำให้เกิดอันตรายได้

ตรา Kiln Dried

ไม้พาเลทอันตราย

ตราKD   (Kiln Dried)   หากมีตรานี้ แปลว่าพาเลทไม้ได้ผ่านการอบแห้งแล้ว สามารถนำมาใช้งานได้   ทำให้ไม่มีเชื้อรา  และ   ไม้ไม่โก่งงอ   เนื่องจากการอบไม้เป็นการรักษาความชื้นภายใน

 ตรา Methyl Bromide

ไม้พาเลทอันตราย

ตราMB   (Methyl Bromide)   หากมีตรานี้ ห้ามนำมาใช้งาน เนื่องจากเป็นสารเคมีอันตราย   ไม่ควรนำมาใช้งานต่อ   เนื่องจากผ่านกระบวนการทางเคมี ทำให้อาจมีสารเคมีตกค้างในไม้ได้

ตรา Debarked

ไม้พาเลทอันตราย

ตราDB   (Debarked)   เป็นตราที่บอกว่าเป็นพาเลทไม้ที่ต้องผ่านการลอกเปลือก  ออก ให้เห็นเนื้อไม้สีอ่อนก่อนนำมาใช้งาน เป็นไม้ที่ผ่านมาตรฐานการผลิต   IPPC   ในการป้องกันแมลงศัตรูพืช   ที่ทำอันตรายกับไม้อย่าง   ปลวก   มอด  มาแล้ว

 • DBคู่กับตราMB   ด้วยให้ทำการลอกเปลือกออกก่อน จากนั้นให้ทำการบำรุงรักษา
 • DBคู่กับตราHT   ลอกเปลือกก่อนหรือหลังใช้งานก็ได้

ดูให้ดีก่อนทำการเลือกซื้อพาเลทไม้

เราควรตรวจสอบดูให้ดีก่อนจะเลือกพาเลทไม้นำมาใช้งาน ว่าพาเลทไม้ของเราได้มาตรฐานหรือไม่

 • ดูรูปทรงไม้ว่ามีการบิดงอ โก่งงอหรือไม่
 • ดูว่ามีเชื้อรา สารพิษ หรือ   แมลงอยู่หรือไม่
 • ดูแหล่งที่มาว่า มีตรารับรองมาตรฐานหรือไม่
 • หากมีตราประทับให้ดูว่า ตรานั้นเป็นตราอันตรายหรือไม่
 • หากเป็นตราประทับคู่   ให้ดูว่าเป็นตราที่สามารถนำมาใช้งานได้อยู่หรือไม่   อย่างเช่น   ตรา DB –   HT  แสดงว่าผ่านการฆ่าเชื้อมาแล้ว   หากลอกเปลือกออก ก็สามารถนำมาใช้งานใหม่ได้

 

เลือกไม้พาเลทที่ดี   เลือกไม้ที่โรงงาน   MTK WOOD

 • ผ่านการรับรองมาตรฐาน IPPC ไม้พาเลท   และ   ไม้แปรรูปของโรงงานเราได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ไม้ที่ดีมีมาตรฐาน
 • ผ่านการอัดน้ำยา   เพื่อป้องกันเชื้อรา   และ   แมลงศัตรูพืช
 • ผ่านการอบแห้งไอน้ำ   เพื่อฆ่าเชื้อ และ   รักษาความชื้น
 • ผ่านกระบวนการคุณภาพต่างๆ   ทุกขั้นตอนจะใช้เครื่องจักรสำหรับไม้โดยเฉพาะทำให้มั่นใจได้ว่า ได้ไม้ตรงตามมาตรฐานแน่นอน

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ซื้อไม้แปรรูป กับ   MTK WOOD   ได้ไม้ดี   ไม้คุณภาพ    ไม้แปรรูปที่หลากหลาย   และ   ได้ไม้ถึงมือท่านด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน   ซื้อไม้พาเลทเลย   Click here   !!!!

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com

บทความที่เกี่ยวข้อง