ลักษณะ ไม้ยาง ที่คุณควรรู้ก่อนเลือกไปใช้งาน !!!!

ไม้ยาง   หรือ   ที่หลายๆคนอาจจะเรียกว่า ไม้ยางพารา  เป็นไม้ประเภทไม้เนื้ออ่อน มีสีขาวอมเหลือง   เนื้อไม้มีความละเอียด   มีตาไม้ ไส้ไม้ตามธรรมชาติ   ถือว่าเป็นไม้ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีอีกชนิดหนึ่งเลยทีเดียว มีความทนทานสูง  แข็งแรงไม่น้อยไปกว่าไม้เนื้อแข็งบางชนิดเลย   เป็นไม้น้ำหนักเบา   ด้วยสีของเนื้อไม้ที่อ่อนทำให้คุณสามารถนำย้อมสีได้ง่ายกว่าไม้ชนิดอื่นๆ   อีกทั้งคุณสมบัติต่างๆ ยังทำให้ง่ายต่อการตัดแต่ง  และ  ยังเป็นพืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายอีกด้วย   นอกจาก  ลักษณะ ไม้ยาง   ที่เราจะเห็นจากลักษณะภายนอกแล้ว   รู้หรือไม่ว่าเราสามารถจำแนกไม้ยางพาราออกเป็นประเภทย่อยๆได้   ตามคุณภาพของไม้ยางพารา   แต่จะมีกี่ประเภทต้องไปอ่านในบทความ

ลักษณะ ไม้ยาง ไม้ยางพารา แบ่งเป็นอะไรได้บ้าง?

อย่างที่เราได้บอกคุณได้ไปแล้วว่า   เราสามารถจำแนกลักษณะของ ไม้ยางพาราแปรรูป ออกเป็นประเภทย่อยๆได้   โดยทางเราจะขอใช้เกณฑ์ในการแบ่งลักษณะของไม้ยางพาราตามเกรดของคุณภาพของไม้ ออกมาได้เป็น   2   เกรดหลักๆ   ตามประเภทของการนำไม้ไปใช้งาน ได้แก่

ไม้ยางพารา เกรดเฟอร์นิเจอร์

ลักษณะ ไม้ยาง ไม้ยางพาราเกรดเฟอร์นิเจอร์

ไม้ยางพาราเกรดเฟอร์นิเจอร์   หรือ   ไม้ยางพาราเกรด   AB   มาจากการผสมระหว่างหน้าไม้เกรด   A   ที่มีตำหนิของเนื้อไม้น้อย   สีของไม้ที่สวยเป็นธรรมชาติ   และ   หลังไม้เป็นไม้เกรด   B   ที่ไม้มีความสวยน้อยกว่าด้านหน้าเล็กน้อย   มีตาดำเล็กน้อย   ให้ไม้ที่สวยงาม   ด้านที่ต้องการโชว์เนื้อไม้ก็ใช้ส่วนของด้าน   A   และ ส่วนด้าน   B   ก็เอาไว้ใช้ทำส่วนของด้านใน  ไม้ชนิดนี้เป็นไม้ที่หลายๆคนเลือกใช้สำหรับการนำไปทำเฟอร์นิเจอร์   อุปกรณ์ตกแต่งที่เน้นการโชว์สี   ลายไม้ตามธรรมชาติ   และ พวกเฟอร์นิเจอร์ Built in ต่างๆ ส่วนลักษณะเด่นของไม้ประเภทนี้ก็คือ

 • เนื้อไม้แน่น
 • ไม่มีไส้ไม้
 • สีของไม้เท่ากันทั้งแผ่น
 • ตาไม้น้อย   (จุดกลมๆที่อยู่ระหว่างเนื้อไม้)
 • มีตำหนิต่างๆน้อย
 • ไม่มีการซ่อมสีของเนื้อไม้

ไม้ยางพารา เกรดไม้พาเลท

ลักษณะ ไม้ยาง ไม้ยางพาราเกรดไม้พาเลท

ไม้ยางพาราเกรดไม้พาเลท   หรือ   ไม้ยางพาราเกรด   C   เป็นไม้เกรดที่คุณภาพของไม้ภายนอกดรอปลงมา จากไม้เกรดเฟอร์นิเจอร์ในด้านของความสวยงามของเนื้อไม้   เป็นไม้ที่อาจจะมีตำหนิบนเนื้อไม้มากกว่าเกรดไม้ทำเฟอร์นิเจอร์   ส่วนใหญ่มักจะมีตาไม้มากกว่า   สีของไม้อาจจะไม่ทั่วกันทั้งแผ่นเล็กน้อย   และ   ในบางส่วนอาจจะมีตำหนิที่ไม้ในบางจุด   เป็นเนื้อไม้ที่อาจจะไม้สวยเท่าแบบแรก แต่ในเรื่องของความแข็งแรง ทนทาน   คุณสมบัติต่างๆของไม้ยางพาราไม่ได้ดรอปลงเลย   อาจจะใช้การทาสีเพื่อปกปิดรอยตำหนิต่างๆ   ส่วนใหญ่จะเลือกใช้ไปทำพวกไม้พาเลท   ไม้ประกอบงานก่อสร้างต่างๆ   แต่ไม่นิยมนำไปทำเฟอร์นิเจอร์โชว์ลายไม้เท่าแบบแรก   จะมีลักษณะเด่นในเรื่องของ

 • ความแข็งแรง
 • ความทนทาน
 • เนื้อไม้ที่แน่น
 • ง่ายต่อการทาสี (สามารถใช้กลบรอยตำหนิต่างๆได้)
 • การนำไปใช้งานที่หลากหลาย

ลักษณะไม้ยาง แบบไหนใช้งานกันยังไง?

ลักษณะไม้ยาง แบบไหนใช้งานกันยังไง?

อย่างที่เราได้แยกประเภทของเกรดไม้ยางพารากันไปแล้ว   ซึ่งจะถูกแยกหลักๆ  ออกเป็นแบบที่เน้น โชว์เนื้อไม้ ลายไม้ และ   แบบที่ ไม่เน้นโชว์เนื้อไม้   ซึ่งส่วนใหญ่ที่ต้องแยกเกรดของไม้ยางพารา เพราะว่า   การใช้งานบางอย่างจำเป็นจะต้องอาศัยความสวยงามของเนื้อไม้   เน้นการโชว์ลักษณะเด่นของวัสดุที่เป็นไม้ออกมา   บางอย่างต้องการความประณีต  หรือ บางอย่างเน้นแค่ความทนทาน ไม่ต้องการความสวยงามมาก   นั้นทำให้เราจึงต้องแยกลักษณะไม้ยางออก  เพื่อที่จะได้นำไปใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ไม้ยางพาราเกรดเฟอร์นิเจอร์ เหมาะอย่างมากในการนำไปใช้กับอะไรที่ต้องการโชว์ความสวยงามของไม้   ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ อย่างโต๊ะ   เก้าอี้   ตู้   ที่เน้นความสวยงามเป็นหลัก   หรือ   การนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับก่อสร้างบางอย่าง  เช่น  พื้นไม้  บันไดไม้  ไม้ยางพาราแปรรูป รวมถึงการทำเฟอร์นิเจอร์ Built in  เป็นต้น   ไม้ที่ได้จะสามารถนำไปใช้งานได้เลย   มีความสวยงาม ทนทานสูง

ไม้ยางพาราเกรดไม้พาเลท   เหมาะสำหรับการนำไปใช้กับพวกที่ไม่เน้นโชว์ความสวยงามของเนื้อไม้มากนัก   แต่เน้นอาศัยความแข็งแรง ทนทานของไม้ในการนำไปใช้งาน อย่างเช่นการนำไปทำไม้พาเลท   ไม้จ๊อย ไม้โครง   รวมทั้งวัสดุสำหรับก่อสร้างต่างๆ   หรือ   หากใครจะนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เน้นความสวยงามของเนื้อไม้   เน้นความเป็นธรรมชาติของเนื้อไม้   อย่างเช่นการนำไปไม้พาเลทมาประยุกต์เป็นเตียงนอน   โซฟา   เฟอร์นิเจอร์ภายนอกต่างๆ   ก็สามารถนำไปใช้งานได้เลย   หรือ   อาจจะใช้การตัดแต่งตำหนิ   การทาสีกลบตาไม้ก็สามารถทำได้เช่นกัน

สามารถอ่านบทความ  ไม้พาเลททำเฟอร์นิเจอร์ เพิ่มเติมได้ที่นี่

ทีนี้คุณก็สามารถที่จะเลือกประเภท  เกรดของเนื้อไม้ที่เหมาะสมกับการนำไปใช้งานของคุณได้แล้ว   การเลือกประเภทของไม้ที่ถูกต้องสำหรับการใช้งาน ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งทางที่จะช่วยตอบโจทย์การใช้งานของคุณ   อย่างเช่น   หากคุณต้องการเลือกไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์โชว์ลายไม้   แต่กลับเลือกไม้เกรดไม้พาเลทไปแทน   เมื่อทำเฟอร์นิเจอร์ออกมาก็อาจจะไม่สวยงามตามที่ต้องการ   ดังนั้นต้องเลือกให้เหมาะสม

ซื้อไม้ยางพารากับเราถูกและดี

 • ไม้ดีมีแต่คุณภาพ   ไม้ของเราผ่านการรับรองมาตรฐาน   IPPC จากกรมวิชาการเกษตรแล้วเรียบร้อย
 • ไม้เหมาะกับการนำไปใช้งาน   เราใช้เครื่องจักรต่างๆคุณภาพดี  สามารถผลิตไม้ได้หลายรูปแบบตามมาตรฐานแน่นอน
 • ไม้ครบวงจร  มีบริการตั้งแต่  รับผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป   ,   บริการรับเสื่อย-ไสไม้ ตัดแต่งไม้   ,   บริการอัดน้ำยา-อบไม้   จนถึงบริการขนส่งไม้ทั่วประเทศไทย
 • ไม้ที่ใครๆต่างยอมรับ  โรงงานของเรามีหน้าโรงงานจริงอยู่ที่ จังหวัด ระยอง ที่เปิดให้บริการมากกว่า   25   ปี

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com

บทความที่เกี่ยวข้อง