เครื่องสายรัด

5,000 บาท


เครื่องสายรัด SIGNODE ประเทศไต้หวัน l MODEL MST l VOLTS 240 l HERTZ 50 l SERIAL NO: 06080256 l MOTOR 200 WALTS l 1430 RPM l 2.5 FLA l AMP 1 l PHASE 1 l POWER SUPPLY: 240 V (50 HZ) ตัวละ 5,000 บาท ซื้อ 5 ตัวขึ้นไป ตัวละ 4,000 บาท