ไม้จ๊อยหรือไม้โครง

รายการไม้จ๊อยยาง
ความกว้าง (นิ้ว) ความหนา (นิ้ว) ความยาว (เมตร) ขนาดไม้หลังผ่านการไส๋ มัดเล็ก (แผ่น) มัดใหญ่ (แผ่น)
กว้าง (mm.) หนา (mm.)
1.5 6/8 2.50 33 17 10 1000
2 6/8 2.50 45 17 10 1000
2 1 2.50 45 23 10 1000
2 1 2.00 45 23 10 1000
3 1 2.00 70 23 10 1000