ไม้จ๊อยหรือไม้โครง

รายการไม้จ๊อยยาง
ความกว้าง (นิ้ว)ความหนา (นิ้ว)ความยาว (เมตร)ขนาดไม้หลังผ่านการไส๋มัดเล็ก (แผ่น)มัดใหญ่ (แผ่น)
กว้าง (mm.)หนา (mm.)
20.625 (5/8)2.004513101000
1.500.75 (6/8)2.503317101000
20.75 (6/8)2.504517101000
212.00452310500
212.50452310500
312.00702310500
312.50702310500