ไม้จ๊อยหรือไม้โครง

รายการไม้จ๊อยยาง
ความกว้าง (นิ้ว)ความหนา (นิ้ว)ความยาว (เมตร)ขนาดไม้หลังผ่านการไส๋มัดเล็ก (แผ่น)มัดใหญ่ (แผ่น)
กว้าง (mm.)หนา (mm.)
1.56/82.503317101000
26/82.504517101000
212.504523101000
212.004523101000
312.007023101000