พาเลทไม้ คือ อะไร? รู้จักพาเลทไม้ และ ข้อควรระวัง

พาเลทไม้ คือ  ไม้อีกรูปแบบหนึ่งที่ได้รับความนิยม ในหมู่ผู้ให้บริการขนส่ง ขนย้ายสิ่งของ  ขนส่งคมนาคมต่างๆ ทั้งทางบก   ทางน้ำ และ ทางอากาศ   อีกทั้งยังได้รับความนิยมในคนที่นิยมชื่นชอบพาเลทไม้ ในการนำมาใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอีกด้วย

พาเลทไม้ คือ อะไรกันแน่?

เนื่องจากจริงๆแล้วพาเลทไม้ มีอะไรมากกว่าที่คุณคิด ทั้งประเภทของไม้ ประโยชน์ของไม้ อีกทั้งยังข้อระวังในการใช้พาเลทไม้อีกด้วย มารู้จักไม้พาเลทให้ดีมากขึ้นกว่าเดิมกันดีกว่า

พาเลทไม้ ไม้อีกรูปแบบที่ใช้เป็นอุปกรณ์สำหรับ ใช้รองสินค้า  เป็นแท่นวางสินค้า เพื่อรองรับและกันกระแทก โดยจะใช้ไม้มาอัดเป็นแผ่นแล้วประกอบขึ้นเป็นรูปทรงตามประเภทที่ต้องการ  หรือใช้สำหรับขนย้าย ขนส่งสินค้า

เนื่องจากพาเลทไม้จะมีลักษณะเด่น นั้นคือ จะมีช่องให้รถสำหรับยกของ   หรือ รถโฟคลิฟท์สามารถขนย้ายได้ง่าย   ซึ่งโดยปกติ พาเลทไม้จะใช้สำหรับวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก เนื่องจากช่องวางสำหรับยกของ นอกจะจะช่วยให้สามารถขนย้ายได้ง่ายแล้ว   ยังช่วยสำหรับรองรับน้ำหนักของสิ่งของอีกด้วย   จึงทำให้เวลาจะขนย้ายสิ่งของใหญ่ๆ จึงมักจะใช้ไพาเลทไม้นั้นเอง

พาเลทไม้ คือ ไม้สำหรับวางสินค้า

ทำความรู้จัก “พาเลทไม้”  ให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อรู้แล้วว่าพาเลทไม้ คืออะไร   เรามารู้จักพาเลทไม้ให้ดีมากขึ้น เริ่มด้วยการรู้จักประเภทของพาเลทไม้เสียก่อน

ขนาดและประเภทของพาเลทไม้

ขนาดของพาเลทไม้ สามารถแบ่งได้   3   ขนาด   แยกตาม ประเภทที่นิยมใช้งาน   ดังนี้

 • Euro pallet   ขนาด 80 x 120 x  15   cm  พาเลทไม้ขนาดเล็ก ซึ่งเป็นขนาดที่นิยมใช้ในแถบยูโรปมาก   จึงเป็นที่มาของชื่อไม้พาเลท   ซึ่งจะใช้สำหรับขนส่งสินค้าเป็นหลัก   โดยแถบยูโรปจะไม่นิยมขนส่งสินค้าชิ้นใหญ่   ด้วยขนาดที่สามารถขนย้าย   ขนส่งได้ง่ายจึงทำให้เป็นที่นิยมใช้มากในยูโรปนั้นเอง
 • Japan pallet    ขนาด  110 x   110 x   15   cm   พาเลทไม้ขนาดมาตรฐาน   เป็นที่นิยมมากในแถบเอเชีย   โดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น   ซึ่งจะใช้สำหรับขนส่งสินค้าเป็นหลัก
 • Thai pallet   ขนาด 100 x   120 x   15   cm   เป็นพาเลทไม้ที่นิยมใช้มากที่สุดในประเทศไทย   ทั้งการขนส่ง   การวางสินค้า   รวมทั้งการนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์

ประเภทของพาเลทไม้ โดยปกติจะสามารถแบ่ง พาเลทไม้ออกได้เป็น   3 ประเภท ใหญ่ๆ ตาม ลักษณะของคาน   ได้แก่ พาเลทไม้ขาเต็ม  ,   พาเลทไม้ขาลูกเต๋า และ  พาเลทไม้ขาเว้า

 • พาเลทไม้ขาเต็ม  ซึ่งมีลักษณะของขาเป็นสี่เหลี่ยม   มีช่องสำหรับยกเข้าได้ 2   ทาง  และ  คานจะมีขนาดใหญ่ นิยมใช้สำหรับรองรับสินค้าสำหรับการขนส่ง การจัดเก็บสินค้า

ไม้พาเลท ขาเต็ม

 • ไม้พาเลทขาลูกเต๋า   หรือ พาเลทไม้ 4-Way  คือ   จะมีลักษณะของขา มีช่องสำหรับยกสามารถเข้าได้   4   ทาง   และ เป็นประเภทที่นิยม ใช้สำหรับขนส่งสินค้าไปต่างประเทศ

ไม้พาเลท ขาลูกเต๋า

 • พาเลทไม้ขาเว้า   จะมีลักษณะของขาเป็นช่องเว้าตรงคาน   มีช่องสำหรับยก 4   ทาง   ดีไซน์ของขาที่เว้าทำให้สามารถขนย้ายได้ง่ายมากขึ้น และทำให้สามารถรับน้ำหนักได้ดี   เป็นอีกหนึ่งประเภทที่นิยมในการใช้ในอุสหกรรมขนส่ง คมนาคม   ทั้งในประเภท และ ต่างประเทศ อีกทั้งยังนิยมในการนำไปทำเฟอร์นิเจอร์อื่นๆ อีกด้วย

ไม้พาเลทขาเว้า

นอกจากประเภทของคานไม้แล้ว   ยังสามารถแบ่งประเภทย่อยๆได้ตาม จำนวนในการใช้งาน อีกด้วย

 • แบบใช้ครั้งเดียว   หรือ  Single Use   คือ พาเลไม้ที่ทำด้วยไม้ที่ย่อยสลายได้ง่าย ในการทำ   จะนิยมใช้แค่ไม่กี่ครั้ง เนื่องจะเป็นไม้พวกไม้เนื้ออ่อน   ไม้ราคาถูก   สามารถใช้ได้ ทั้งแบบพาเลทไม้ขาเต็ม   ขาลูกเต๋า   และ  ขาเว้า   นิยมใช้สำหรับวางสินค้าที่ไม่ได้มีน้ำหนักมากเกินไป   ใช้ขนส่งครั้งเดียว   เป็นต้น
 • แบบใช้ได้หลายครั้ง   หรือ   Recycle   Used   คือ พาเลทไม้ที่ทำด้วยไม้ที่มีความแข็งแรง   ทนทาน   สามารถใช้งานได้ยาวนานมากขึ้น   นิยมใช้ไม้เนื้อแข็ง  สามารถใช้ได้ ทั้งแบบพาเลทไม้ขาเต็ม   ขาลูกเต๋า   และ  ขาเว้า   นิยมใช้สำหรับวางสินค้า   ขนส่งสินค้า   อีกทั้งยังใช้สำหรับดัดแปลงไปเป็น   เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน

ข้อดีและข้อเสียของพาเลทไม้

นอกจากจะต้องรู้ประเภท   และ   ขนาดของพาเลทไม้แล้ว   อีกสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้องรู้เลยก็คือ    ข้อดี   ข้อเสีย   ในการใช้พาเลทไม้  ว่าเหมาะสมกับความต้องการใช้หรือไม่

ข้อดีของพาเลทไม้

 • มีความแข็งแรง   ทนทาน
 • ใช้งานได้ง่ายและหลากหลาย
 • หาซื้อได้ง่ายและดูแลรักษาได้ง่าย

ข้อเสียของพาเลทไม้

 • ปัญหาในเรื่องของเชื้อรา   ที่มาจากความชื้นในอากาศ และอื่นๆ
 • ปัญหาในเนื้อไม้   จากแมลง   ไม่ว่าจะเป็น   ปลวก   มอด   เป็นต้น
 • ปัญหาจากการใช้งาน   ในการรับน้ำหนักที่มากเกินไป   การผุพังจากการใช้งาน

ข้อควรระวังในการใช้งานพาเลทไม้

นอกจากที่เราจะควรรู้จักพาเลทไม้ให้ดีก่อนใช้งานแล้ว   ข้อควรระวังในการใช้งานเป็นอีกหนึ่งอย่างที่ควรต้องรู้   เพื่อที่จะสามารถรับมือได้เหมาะสม   ไปดูกันว่าข้อควรระวังมีอะไรกันบ้าง

 • เชื้อรา   เนื่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ จึงทำให้ปัญหาเชื้อราที่มาจากความชื้นทั้งจากการขนส่ง   สภาพอากาศกลายเป็นเรื่องที่ต้องเจอ   สามารถป้องกันเชื้อราได้โดยการอัดน้ำยา
 • แมลง   เป็นธรรมดาของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้   แมลงอาจจะไม่ได้อยู่ภายนอก แต่อาจอยู่ภายในไม้   เราสามารถป้องกันได้โดยการอัดน้ำยา   การฆ่าเชื้อ   การกำจัดแมลง
 • รูปทรงและสี   การงอ   โค้ง   แตกของพาเลทไม้จากการใช้งาน   และ สีของไม้ที่เปลี่ยนไป   สามารถป้องกันได้โดยการดูแลที่ดี   และการตัดแต่ง   เคลือบไม้
 • เครื่องหมายรับรอง   ไม่ว่าจะเป็น  การรับรองการรมสารพิษ   การใช้ความร้อนฆ่าเชื้อ   การอบแห้ง   รวมไปถึง   การผ่านมาตรฐาน IPPC   หากไม่มีควรหลีกเลี่ยงการใช้งาน
 • สารพิษ ควรจะทราบแหล่งที่มาของพาเลทไม้   เนื่องจากพาเลทไม้ที่เรานำมาใช้อาจจะมีสารพิษ   สารเคมี   ปนเปื้อนมาในไม้ได้   ดังนั้นจึงควรเลือกไม้ที่มีแหล่งที่มาชัดเจน

นอกจากนี้แล้ว อาจมีข้อควรระวังเพิ่มเติมอื่นๆ   ในการใช้พาเลทไม้อีกด้วย   ไม่เช่นนั้นพาเลทไม้อาจจะกลายมาเป็น พาเลทไม้อันตราย   ได้อีกด้วย   เราจึงต้องเลือกพาเลทไม้จากแหล่งที่เชื่อถือได้   มีมาตรฐาน   จึงจะทำให้เราได้พาเลทไม้ที่ดี   อย่างการซื้อพาเลทไม้จากโรงงานของเรา   เพราะนอกจากจะได้พาเลทไม้ที่ดีแล้ว   ยังเป็นโรงงานมาตรฐานคุณภาพ   ที่ได้รับการรับรอง   IPPC   จากกรมวิชาการเกษตรอีกด้วย   ไม้ที่ดีต้องไม้ที่   “โรงงานไม้ยางพารา MTK   WOOD

สามารถอ่านบทความ   โรงไม้  MTK   มาตรฐานครบวงจร   เพิ่มเติมได้ที่

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com

บทความที่เกี่ยวข้อง