พาเลทไม้ส่งออก และ สิ่งที่คุณควรรู้ก่อนเลือกพาเลทไม้?

ถ้าพูดถึงธุรกิจสำหรับส่งออกสินค้า   ธุรกิจด้านโลจิสติกส์   การขนส่งต่างๆ  โดยเฉพาะกับคนที่ทำธุรกิจส่งออกต่างประเทศ  ก็จำเป็นจะต้องใช้งาน  พาเลทไม้ส่งออก   ในการขนส่งสินค้า   แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไม้พาเลทแบบไหนก็ได้   โดยเฉพาะกับการขนส่งไปต่างประเทศ   แล้วจะเลือกพาเลทไม้อย่างไร สำหรับการส่งออกต่างประเทศ   ไปอ่านในบทความกันเลย

การเลือกพาเลทไม้   สำหรับขนส่งสินค้าออกต่างประเทศ จะต้องเลือกพาเลทไม้ที่ได้รับมาตรฐานการส่งออก   รวมทั้งขนาดของไม้พาเลทควรจะมีความเหมาะสมกับขนาดของตู้คอนเทนเนอร์ที่ใช้ในการขนส่ง   เพราะ   การเลือกพาเลทไม้ที่ไม่ดี   จะส่งผลให้มีโอกาสที่แมลงศัตรูพืชต่างๆ  เช่น  มอด  ปลวก แมลง ที่อาจจะติด หรือ   อาศัยอยู่ในไม้   เข้าไปอยู่ในพาลทไม้ได้   รวมทั้งยังอาศัยส่งผลทำให้เกิดเชื้อราที่อาจจะมาจากความชื้นในของอากาศ   ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อตัวของสินค้าที่ทำการขนส่ง   และ   ตัวของพาเลทไม้ ให้เกิดความเสียหายได้

สามารถอ่าน บทความพาเลทไม้ คืออะไร   เพิ่มเติมได้ที่นี่

 

สิ่งที่ควรต้องรู้ก่อนเลือก   พาเลทไม้ส่งออก  

พาเลทไม้ส่งออก มาตรฐาน IPPC

สิ่งแรกที่ต้องดู และ ตรวจสอบให้ดีก่อนทำการส่งออกนั้นก็คือ   มาตรฐาน   IPPC   ซึ่งเป็นมาตรฐานบังคับสำหรับการส่งออกสินค้าภายในประเทศ และ   ต่างประเทศ

 

มาตรฐาน IPPC   คืออะไร ?

มาตรฐาน IPPC    – IPPC หรือ  Heat Treatment  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรฐาน  ISPM 15  ซึ่งเป็นกระบวนการ อบพาเลทไม้ด้วยอุณหภูมิสูง เพื่อกำจัดแมลงศัตรูพืชที่อยู่ในพาเลทไม้ และ บรรจุภัณฑ์ที่ทำจากไม้ มาตรฐาน IPPC เป็นมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุม และ คุัมครองป่าไม้ พืช   ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากการขนส่งระหว่างประเทศ   ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้กับประเทศปลายทางที่ทำการนำเข้าสินค้าได้นั้นเอง

นอกจากการทำ IPPC   ตามมาตรฐาน   ISPM  แล้ว การจัดเก็บพาเลทไม้ก็ควรที่จะมีการดูแล  ดังต่อไปนี้

 • การจัดเก็บพาเลทไม้ และ สถานที่ในการจัดเก็บ พาเลทไม้ที่ผ่านการทำ   IPPC   จะต้องจัดเก็บให้มิดชิด   อย่าให้เปียกชื้น   เพื่อไม่ให้เกิดเชื้อรา และ   แมลงศัตรูพืชที่จะทำลายไม้
 • ไม่ควรที่จะวางพาเลทไม้ไว้กลางแจ้ง   ทั้งกลางแดด   หรือ   วางตากฝน   เนื่องจากจะส่งผลทำให้เกิดเชื้อรา และ แมลงศัตรูพืชที่จะมาทำลายไม้ได้
 • เมื่อได้พาเลทไม้ที่ผ่านกระบวนการทำ IPPC    ควรรีบทำการขนส่ง   ไม่ควรปล่อยทิ้งไว้นานเกินกว่า   2-3   สัปดาห์ เนื่องจากการปล่อยไว้นานอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายที่มาจากการจัดเก็บ หรือ   ความเสียหายจากสภาพอากาศ   และ   แมลงต่างๆได้

พาเลทไม้ส่งออก สัญลักษณ์ IPPC

การสังเกตพาเลทไม้ที่ได้สัญลักษณ์ IPPC

จะสังเกตพาเลทไม้ที่ผ่านกระบวนการทำ  IPPC   จะมีสัญลักษณ์ IPPC   มาตรฐาน ISPM 15 ที่ประทับลงบนพาเลทไม้   ซึ่งจะมีตัวอักษร และ ตัวเลข   ซึ่งหมายความดังต่อไปนี้

 1. สัญลักษณ์ IPPC  –  สัญลักษณ์ที่แสดงว่าผ่านกระบวนการ IPPC  มาตรฐาน  ISPM  15
 2. ตัวอักษรภาษาอัังกฤษ  2  ตัวหน้า  –   เป็นรหัสของประเทศที่ถูกย่อ โดยหน่วยงาน   ISO   อย่างเช่น   TH   ก็คือประเทศไทยนั้นเอง
 3. รหัสตัวเลข(XXXX)  –   แสดงถึงเลขทะเบียนบริษัทที่ทำการผลิตพาเลทไม้   ซึ่งออกโดยกรมวิชาการเกษตรนั้นเอง
 4. ตัวอักษรภาษาอังกฤษข้างล่าง   –   รหัสการกำจัดศัตรูพืชบนพาเลทไม้ว่าใช้วิธีการใดในการกำจัด   เช่น   HT   (Heat Treatment) ใช้ความร้อนในการกำจัด หรือ MP (Methyl bromide)  ใช้แก๊สในการพ่นเพื่อฆ่าแมลงศัตรูพืช

 

พาเลทไม้ที่ได้มาตรฐานดีอย่างไร?

 • ทนทาน และ แข็งแรง   ต่อสภาพอากาศ ต่อแมลศัตรูพืช
 • มีความสมบูรณ์ของเนื้อไม้   ทำให้เนื้อไม้สวยงาม ไม่เป็นเชื้อรา และ   ไม่โดนแมลงศัตรูพืชทำร้าย
 • การขนส่งปลอดภัย   สินค้าปลอดภัยจากแมลงศัตรูพืช
 • สามารถนำไปใช้งานได้ยาวนาน   ใช้ได้หลายครั้ง   และ   สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย

สามารถอ่าน   บทความขนาดและประเภทของพาเลทไม้   เพิ่มเติมๆได้ที่นี่

 

ข้อบังคับในการขนส่งพาเลทไม้ไปต่างประเทศ

การที่เราจะส่งออกพาเลทไม้ไปที่ประเทศไหน   ก็ควรที่จะศึกษาข้อบังคับ และ   กฎของประเทศนั้นๆ   หรือ   คู่ค้าของเราให้ละเอียดเสียก่อน   เพราะว่าบางประเทศก็จะมีข้อบังคับที่ต้องปฎิบัติตามอย่างเคร่งคัด   อาทิเช่น   ประเทศอเมริกา   ออสเตรเลีย   ที่ออกข้อบังคับว่าวัสดุใดๆ ที่ทำจากไม้ต้องผ่านกรรมวิธีการฆ่าเชื้อโรคด้วยสารเคมี Methyl bromide   หรือ   MB   พร้อมกับประทับตราสัญลักษณ์ IPPC   ถึงจะสามารถขนส่งมาได้   หากไม่มีการฆ่าเชื้อ   และ   ประทับตราสินค้าจะถูกตีกลับไปยังต้นทาง

 

ขนาดที่เหมาะสม และ   ขนาดมาตรฐาน

เนื่องจากพาเลทไม้  ที่เหมาะสมกับขนาดของการคนส่งด้วย   เราต้องให้ขนาดของพาเลทไม้เหมาะสมกับขนาดของตู้คอนเทนเนอร์   ซึ่งขนาดของตู้คอนเทนเนอร์จะมี 2   ขนาด   คือ   20   ฟุต   และ  40  ฟุต  ซึ่งขนาดของไม้พาเลทควรจะเลือกที่สามารถใส่ได้พอดีกับตู้  ไม่มาก หรือ แน่นจนเกินไป   อีกทั้งขนาดมาตรฐานของพาเลทไม้   แต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันอีกด้วย

ขนาดของพาเลทไม้มาตรฐาน   ISO   ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันตามแถบทวีปที่นำไปใช้งาน

 • ขนาดที่นิยมใช้ในแถบ  ยุโรป  800 x   1200   mm
 • ฃนาดที่ินิยมใช้ในแถบ   เอเชีย   1100 x   1100   mm
 • ขนาดที่นิยมใช้ในแถบ  ออสเตรเลีย   1165   x   1165   mm
 • ขนาดที่นิยมใช้ในแถบ อเมริกาเหนือ  1016 x   1219   mm

ขนาดของพาเลทไม้ทวีปอเมริกาเหนือ  North America  ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันตามอุสหกรรมที่นำไปใช้งาน

 • ขนาดที่นิยมใช้ในอุสหกรรมก่อสร้าง  1219 x   1219   mm
 • ขนาดที่นิยมใช้ในอุสหกรรมผลิตยานยนต์  219 x   1143   mm
 • ขนาดที่นิยมใช้ในอุสหกรรมโทรคมนาคม  1067   x   1067   mm

ขนาดของพาเลทไม้กลุ่มประเทศยุโรป  EURO Pallet  ก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันตาม EUR ที่นำไปใช้งาน

 • ISO1  ขนาด   800 x   1200  mm
 • ISO2  ขนาด  1200 x   1000   mm
 •  ISO3  ขนาด   1000 x   1200   mm
 •  ISO6   ขนาด  800 x 600   mm   ,   600 x   400   mm   และ   400 x  300   mm

ทำไมต้องซื้อไม้พาเลทกับเรา?

 • ซื้อกับเรา ไม้ดีมีคุณภาพ   เพราะเราผ่านการรับรองมาตรฐาน   IPPC จากกรมวิชาการเกษตร
 • ซื้อไม้กับเรา   ได้ไม้สวย ตรงตามสเปค   เพราะโรงงานของเราใช้เครื่องจักรคุณภาพ   ทั้ง   เครื่องเลื่อยสายพาน   , เครื่องไสเรียบ 4   หน้า ,   เครื่องอัดน้ำยา และ   เครื่องอบไอน้ำ   ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณจะได้ไม้ยางพาราแปรรูป ที่ได้มาตรฐานอย่างแน่นอน
 • ซื้อกับเรา ได้ไม้แปรรูปหลากหลาย   เพราะโรงงานของเรามีบริการตั้งแต่  รับผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป   ,   บริการรับเสื่อย-ไสไม้ ตัดแต่งไม้   ,   บริการอัดน้ำยา-อบไม้   จนถึงบริการขนส่งไม้ทั่วประเทศไทย   ด้วยรถเทเลอร์   รถบรรทุก   ที่พร้อมให้บริการกว่า   20   คัน
 • ซื้อไม้กับเรา   ได้ไม้แน่นอน   เพราะโรงงานของเรามีหน้าโรงงานจริงอยู่ที่ จังหวัด ระยอง ที่เปิดให้บริการมากกว่า   25   ปี  และ ยังมีบริการขนส่งที่ให้บริการทั่วไทย

 

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ซื้อไม้แปรรูป กับ   MTK WOOD   ได้ไม้ดี   ไม้คุณภาพ    ไม้แปรรูปที่หลากหลาย   และ   ได้ไม้ถึงมือท่านด้วยความปลอดภัยอย่างแน่นอน   ซื้อไม้พาเลทเลย   Click here   !!!!

 

โรงไม้ MTK เรารับทำพาเลทไม้ ทุกไซต์ทุกขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ

 

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com

บทความที่เกี่ยวข้อง