ราคาไม้ยางพารา คำนวณอย่างไร บทความนี้มีคำตอบ!!!

ไม้ยางพาราเป็นไม้เศรษฐกิจยอดนิยมที่ใครหลายๆคน  อุตสาหกรรมใหญ่ๆต้องการใช้ในปริมาณมาก   ทำให้การคำนวณ ราคาไม้ยางพารา กลายมาเป็นสิ่งที่สำคัญ   เนื่องจากการที่เราสามารถคำนวณราคาไม้ได้ จะทำให้เราสามารถคำนวณราคาให้เหมาะกับปริมาณที่ต้องใช้ได้   ดังนั้นบทความนี้จะทำให้คุณสามารถคำนวณราคาได้อย่างเหมาะสม

หากใครสงสัยว่าทำไม ไม้ยางพารา ถึงเป็นที่นิยม   สามาถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาไม้ยางพารา

ไม้ยางพารา มีราคาที่ทั้งสูงและต่ำ ขึ้นลงไม่เท่ากัน   ซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อราคาไม้ยางพาราในตลาด   ซึ่งราคาในแต่ละพื้นที่อาจจะมีราคาที่ไม่เท่ากัน   ซึ่งมาจากปัจจัยหลายประการ   ดังนี้

สถานที่ปลุกไม้ยางพารา

 • สถานที่ตั้ง   ราคาของไม้ยางพารากับสถานที่ตั้ง   มีผลโดยตรงกับราคาไม้   ถ้าสถานที่อยู่ในจุดที่ทำเลดี   ติดถนนใหญ่ ผู้คนสัญจรไปมา   อยู่ใกล้โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆ   อาจทำให้ราคาไม้ยางพาราสูงขึ้น กว่าสถานที่ห่างไกล   เดินทางลำบาก   แต่ราคาที่สูงอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ผู้ประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆชื่นชอบ เพราะราคาไม้ยางพาราค่อนข้างสูง   ส่วนใหญ่โรงงานจะต้องการไม้ที่ราคาต่ำ   แต่อาจจะต้องเดินทางไปไกล   หรือ อาจจะตกลงราคาเพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมกับทุนของตัวเอง

สภาพอากาศ ฤดูกาลในการปลูปไม้ยางพารา

 • ฤดูกาล   เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวกำหนดราคาไม้ยางพารา   อย่างในช่วงหน้าฝน ที่มีอุปสรรคในการขนส่งไม้ยางพารา   หรือ   ถ้าฝนตกหนักอาจจะทำให้ไม้ยางพาราเสียหาย   ไม้ยางพาราอาจจะมีจำนวนน้อยลงซึ่งอาจจะขาดตลาด   ทำให้ราคาไม้ยางพาราสูงขึ้น   กลับกันถ้าหากเป็นช่วงหน้าแล้งที่ไม้ยางพารา มีขายตามทั่วไปจนล้นตลาดอาจส่งผลให้  ราคาไม้ยางพาราต่ำลง   เช่นกัน

ขนาดไม้ยางพารา

 • น้ำหนัก และ   ปริมาณไม้ยางพารา   น้ำหนักไม้ยางพาราขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ   ไม่ว่าจะเป็น  ประเภทของพันธ์ุไม้   มีตั้งแต่พันธ์ุไม้ที่มีน้ำหนักมาก ไปจนที่มีน้ำหนักเบา   ,   ขนาดของต้นยาง   ซึ่งไม้ยางที่ได้ขนาดจะถูกเรียกว่า   “ไม้เกรด”   ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น เส้นผ่าศูนย์กลาง   6   นิ้วขึ้นไป   ที่จะถูกนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ   และ   เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ถึง   6   นิ้วจะถูกนำไปทำพวก   ไม้พาเลท  ไม้อัด  อีกทั้งยัง ดินที่ใช้ปลูก  ถ้าใช้ดินเหนียวจะทำให้น้ำหนักของไม้ยางพารามากกว่าที่ปลูกในดินทราย และ   ปริมาณของไม้ยางพาราจะคิดตามไร่   ถ้าหากปริมาณตรงตามสเปคงานก็จะได้ราคาที่ดี   แต่ถ้าหากไม้ยางพาราเสียหาย ส่งได้ปริมาณน้อยลงก็อาจจะได้ราคาที่ลดลงมา

หากอยากรู้ ประเภทและขนาดของไม้ยางพารา สามารถไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่

วิธีคำนวณ ราคาไม้ยางพารา   ที่คุณสามารถทำได้ไม่ยาก

นอกจากจะมีปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาไม้ยางพาราแล้ว   ยังมีสิ่งที่ควรจะต้องรู้เสียก่อน นั้นก็คือ ค่าใช้จ่าย   ในการจัดทำไม้ยางพารา   อย่างที่ได้กล่าวไปในตอนต้นว่า   ไม้เกรดเป็นไม้ที่ถูกนำไปใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ   ดังนั้นก่อนที่ไม้จะมาอยู่ในรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้   จะต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต้องที่ทราบ ดังต่อไปนี้

 • ราคาไม้ยางพารา   ราคาของไม้เกรดขนาด   6  นิ้วขึ้นไป   กับ   ราคาของไม้เกรดขนาดไม่ถึง   6   นิ้ว ก็จะมีราคาที่ต่างกันราวๆ   2-3   เท่า
 • ค่าแรง   อาจจะเป็นค่าในการขนส่งไม้   ตลอดจนค่าตัดแต่งไม้ให้สวยงาม   ค่าบริการเสริมต่างๆ
 • ค่าผ่านทาง   เป็นค่าที่เรียกเก็บเมื่อจะนำไม้ออกจากสวน   ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่นั้น   โดยเฉพาะกับสวนที่ไม่มีเอกสารครอบครองที่ดิน   หรือ   เช่าที่ปลูก

วิธีในการคิดราคาไม้ยางพารา   จะใช้   “น้ำหนักของต้นยาง”   ในการคำนวณราคาซื้อขาย   ไปดูกันว่าคิดอย่างไร

สมชาย ปลูกไม้ยางพารา    2   ไร่   ไม้ยางมีความสูงและขนาดลำต้น มีความใกล้เคียงกันที่   สูงเฉลี่ย   160   เซนติเมตร   และ   ขนาดเฉลี่ย   82   เซนติเมตร   ซึ่งถือว่าเป็นขนาดไม้เกรดที่ดีในการนำมาใช้งาน

วิธีที่ง่ายที่สุดในการคิดคำนวณราคาไม้ยางพารา

ราคาไม้ยางพารา คำนวณคิวฟุต

เราจะคำนวณแบบ   คิวฟุต

 • ซึ่งเป็นการคำนวณโดยใช้  กว้าง(นิ้ว)Xหนา(นิ้ว)Xยาว(เมตร)X0.0228*   ต่อไม้   1   ท่อน ตัวอย่างเช่น  ไม้ยางพาราขนาด   2X2X1.30X0.0228 =  0.12  คิว (ลูกบาศก์ฟุต)  ( *ค่า 0.0228 เป็นค่าคงที่ในการแปลงหน่วยสำหรับไม้ที่มีหน้าไม้เป็นแบบ นิ้ว X นิ้ว X เมตร ให้อยู่ในรูปของคิวฟุต )   หรือ  ถ้าไม้ของคุณยาวเป็นฟุตจะใช้  กว้าง(นิ้ว)Xหนา(นิ้ว)Xยาว(ฟุต)/144**   ( **ค่า 144 เป็นค่าคงที่ในการแปลงหน่วยสำหรับไม้ที่มีหน้าไม้แบบ นิ้ว X นิ้ว X ฟุต ให้อยู่ในรูปของคิวฟุต ) คำนวณแทน

ราคาไม้ยางพารา

คำนวณแบบ   คิวเมตร

 • ซึ่งคำนวณโดยใช้ค่า คิวฟุต หรือ   กว้าง(นิ้ว)Xหนา(นิ้ว)Xยาว(เมตร)X0.0228   แล้วนำมาหารด้วย   35.314**   ต่อไม้   1   ท่อน   ตัวอย่างเช่น  ไม้ยางพาราขนาด  (2X2X1.30X0.0228) /   35.314   =   0.0034  คิว   (  ***ค่า 35.314  เป็นค่าคงที่ในการแปลงหน่วยสำหรับการคำนวณเป็นคิวเมตร )

ราคาและค่าใช้จ่ายต่างๆ ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ และ สถานที่ การคำนวณราคาอาจจะต้องอิงจากราคาพื้นฐานของโรงงานที่อาจจะมีการปรับขึ้นปรับลงร่วมด้วย

ทำไมไม้แปรรูปที่ดี ต้องซื้อที่ MTK WOOD ?

 • MTKใช้ ไม้ดี  เพราะเราผ่านการรับรองมาตรฐาน   IPPC จากกรมวิชาการเกษตร
 • MTKให้ ไม้ตามสเปค   เพราะโรงงานของเราใช้เครื่องจักรคุณภาพ   ทั้ง   เครื่องเลื่อยสายพาน   , เครื่องไสเรียบ 4   หน้า ,   เครื่องอัดน้ำยา และ   เครื่องอบไอน้ำ
 • MTKสามารถ แปรรูปไม้ได้หลากหลาย   เพราะโรงงานของเรามีบริการตั้งแต่  รับผลิตและจำหน่ายไม้ยางพาราแปรรูป   ,   บริการรับเสื่อย-ไสไม้ ตัดแต่งไม้   ,   บริการอัดน้ำยา-อบไม้   จนถึงบริการขนส่งไม้ทั่วประเทศไทย
 • MTKส่งตรง ไม้ถึงที่   เพราะโรงงานของเรามีหน้าโรงงานจริงอยู่ที่ จังหวัด ระยอง ที่เปิดให้บริการมากกว่า   25   ปี  และ ยังมีบริการขนส่งที่ให้บริการทั่วไทย

 

คุณจึงมั่นใจได้ว่า ซื้อไม้แปรรูป กับ   MTK WOOD   ได้ไม้ดี  มีคุณภาพ ที่พร้อมส่งตรงถึงมือท่าน

ซื้อไม้ยางพาราแปรรูปเลย   Click here   !!!!

 

 

สามารถติดตาม และดูข้อมูลเพิ่มเติม   MTK   ได้หลากหลายช่องทางที่

Facebook  : MTK เอ็มทีเค

Line  :   @mtkwood

Tel 095-654-6551

Email :    marketing@mtkwood.com

บทความที่เกี่ยวข้อง