โปรแกรมคำนวณราคาไม้ยางพาราแบบคิวฟุต

นิ้ว
นิ้ว
เมตร
แผ่น