ไม้ยางแปรรูป เกรด C

รายการไม้ยางแปรรูป เกรด C
ความกว้าง (นิ้ว)ความหนา (นิ้ว)ความยาว (เมตร)
441.001.101.30
431.001.101.30
3.5031.001.101.30
421.001.101.30
41.501.001.101.30
31.501.001.101.30
41.25 (2/8)1.001.101.30
31.25 (2/8)1.001.101.30
411.001.101.30
311.001.101.30
211.001.101.30
40.75 (6/8)1.001.101.30
30.75 (6/8)1.001.101.30
40.625 (5/8)1.001.101.30
30.625 (5/8)1.001.101.30
20.625 (5/8)1.001.101.30
41.501.001.101.30
31.501.001.101.30
21.501.001.101.30