ไม้ยางพาราแปรรูป เกรด AB

รายการไม้ยางพาราแปรรูป เกรด AB
ความกว้าง (นิ้ว) ความหนา (นิ้ว) ความยาว (เมตร)
4 2 1.00 1.30
3 2 1.00 1.30
2.5 2 1.00 1.30
2 2 1.00 1.30
4 1.50 1.00 1.30
3 1.50 1.00 1.30
2.5 1.50 1.00 1.30
2 1.50 1.00 1.30
4 1 1.00 1.30
3 1 1.00 1.30
2.50 1 1.00 1.30
2 1 1.00 1.30
4 0.75 (6/8) 1.00 1.30
3 0.75 (6/8) 1.00 1.30
2.50 0.75 (6/8) 1.00 1.30
2 0.75 (6/8) 1.00 1.30
1 1 1.3