ไม้ยางพาราแปรรูป เกรด AB

รายการไม้ยางพาราแปรรูป เกรด AB
ความกว้าง (นิ้ว)ความหนา (นิ้ว)ความยาว (เมตร)
421.001.30
321.001.30
2.521.001.30
221.001.30
41.501.001.30
31.501.001.30
2.51.501.001.30
21.501.001.30
411.001.30
311.001.30
2.5011.001.30
211.001.30
40.75 (6/8)1.001.30
30.75 (6/8)1.001.30
2.500.75 (6/8)1.001.30
20.75 (6/8)1.001.30
111.3